By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deMo 19.2.2018 2:57www.otto-bartning.deMo 19.2.2018 2:57  www.otto-bartning.de