By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deFr 24.11.2017 8:42www.otto-bartning.deFr 24.11.2017 8:42  www.otto-bartning.de