By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deSa 23.9.2017 18:12www.otto-bartning.deSa 23.9.2017 18:12  www.otto-bartning.de