By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deFr 21.7.2017 0:43www.otto-bartning.deFr 21.7.2017 0:43  www.otto-bartning.de