By Immo Wittig  © OBAK | bartning-kirchen@gmx.deMo 18.2.2019 9:19www.otto-bartning.deMo 18.2.2019 9:19  www.otto-bartning.de