© OBAKMo 23.4.2018 0:00  |  www.otto-bartning.de/obak/chronik